Onderzoek & Onderwijs

Onderzoek en innovatie vormen de basis voor de ontwikkeling en welvaart in de regio, voor wier behoud de industrie een hoge verantwoordelijkheid heeft. Om de welvaart en groei te behouden, zouden wetenschap en economie zich moeten verenigen als partners en toekomstige uitdagingen samen onder de knie krijgen.

Deze drielandenregio beschikt over een grote verscheidenheid aan gerenommeerde wetenschaps- en onderzoeksinstellingen die voor de regionale bedrijven in de innovatieve sector belangrijke impulsgevers en samenwerkingspartners zijn. De synergiën van de gezamenlijke projectontwikkeling en van de bemiddeling van specialistisch personeel moeten verder worden uitgebouwd.

In de komende jaren zal in Aken Europa's grootste research-omgeving ontstaan. Onderzoeksinstellingen en industriële ondernemingen zullen zich hier vestigen en het internationale concurrentievermogen van de RWTH Aachen (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule) en de hele regio voortdurend versterken. Op ca. 800.000 m² zal in 19 clusters een kerngebied met hoog getechnologiseerde en innovatieve faciliteiten beschikbaar zijn. Dankzij de onderlinge nabijheid bestaan er zeer goede uitgangsvoorwaarden zodat deze synergie-effecten tussen de afzonderlijke faciliteiten en bedrijven ook in regionaal verband optimaal kunnen worden benut. 

Naast de RWTH zijn er in deze regio nog meer gerenommeerde hogescholen en researchcentra. Aan Duitse zijde staat de FH Aachen, aan Nederlandse zijde de Hogeschool Zuyd in Heerlen en aan Belgische zijde de Universiteit van Hasselt. Voorts hebben zich in het gebied van de stad Aken vier Fraunhofer-instituten (centra voor toegepast wetenschappelijk onderzoek) gevestigd. 

De dichtheid aan "innovatiefacilitatoren" die in de omgeving van de RWTH Aachen en andere hogescholen is gegenereerd, zal een directe en meetbare invloed hebben en zal de hele regio nieuwe perspectieven bieden. 

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste onderzoeksinstituten, universiteiten en onderwijs- en opleidingsmogelijkheden in de regio.

TeTRRA Technologyatlas | Imprint

TeTRRA - Technology Transfer & Recruiting in Rural Areas TeTTRA - is een grensoverschrijdend project in de Euregio Maas-Rijn met financiële steun van de Europese Unie. 13 partners hebben het gezamenlijke doel de kennistransfer tussen universiteiten, hogescholen kennis-instellingen alsmede innovatieve midden- en kleinbedrijven (MKB) in de grensregio België, Duitsland en Nederland te bevorderen en hoogopgeleid personeel aan de regio enthousiast te binden. Voor meer informatie ga naar www.tetrra.eu