Dit is Limburg in het hart van Europa

In het hart van de EU

Europa > België > Vlaams > Limburg > Vlaams > Belgiën > Europa
Limburg ligt in het noordoosten van België, recht in het hart van de Europese Unie.
De provincie grenst aan Nederland en aan de Belgische provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Luik. Ook Duitsland ligt vlakbij.
In het oosten vormt de rivier de Maas een natuurlijke scheiding met Nederlands-Limburg.

Ideale toegangspoort

De infrastructuur in Limburg is goed uitgebouwd. Drie vlotte verkeersaders doorkruisen de regio: de autosnelwegen E313 (Antwerpen-Luik) en E314 (Brussel/Leuven-Aken) en het Albertkanaal.
Hierdoor vormt Limburg een goede uitvalsbasis en bestemming voor toeristische, economische en andere activiteiten.
Gastvrij, harde werker, levensgenieter, ... De Limburgse mentaliteit is er één van enthousiasme en dynamiek. Een mentaliteit die bijdraagt tot het unieke karakter van de provincie.
 

Ruimte om te leven

Limburg is een leefbare provincie. Hier vind je geen grootsteden, maar pittoreske stadskernen en kerkdorpen met een lage bevolkingsdichtheid. Het stedelijk gebied Hasselt-Genk vormt het kloppende hart voor administratie, diensten en shopping. De Mijnstreek ademt dan weer industrieel erfgoed en zuiderse passie.


Vruchtbare variatie

Limburg gaat prat op een vruchtbaar en afwisselend landschap:

 • de Kempen met zijn heide, landduinen en dennenbossen
 • Haspengouw met zijn fruitbomen en graanvelden
 • het Maasland, met zijn brede vallei vol watersporten en grindontginning
 • de Voerstreek met bosrijke dalen en vruchtbare kalkgraslanden.

Binnen Vlaanderen vormt Limburg een ware microkosmos. Cultureel, economisch, karakterieel, ...

Dat is historisch zo gegroeid. Dit maakt Limburg net zo uniek, zo boeiend, zo aantrekkelijk. 

 

Een Vlaams buitenbeentje

Tot het einde van de 18de eeuw maakte Limburg (toen: het graafschap Loon) deel uit van het prinsbisdom Luik, niet van de historische Spaanse of Oostenrijkse Nederlanden zoals de rest van Vlaanderen.

Een aparte historische afstamming dus, die nu nog steeds tot uiting komt in alle facetten van het Limburgse leven.

 

 

Gescheiden van onze buren

Limburg is meer dan een regio, het is een gevoel.

Dat merk je wanneer je de grens met Nederlands-Limburg oversteekt. Technisch bevind je je in een ander land, maar gevoelsmatig blijf je in Limburg.

Beide Limburgen waren in het begin van de 19de eeuw kortstondig een eenheid tot ze in 1839 definitief gescheiden werden. Tot groot protest van tal van Limburgers, die zich nog steeds verbonden voelen en dat ook blijven op taalkundig, cultuurhistorisch en economisch vlak.
 

Zwart goud, kleurrijk karakter

In 1901 ontdekte de Leuvense geoloog André Dumont steenkool in de Limburgse bodem. Enkele decennia later bruiste de provincie van de activiteit. Zeven nieuwe koolmijnen stelden duizenden mensen tewerk, Belgen én niet-Belgen uit Zuid- en Oost-Europa. Een kleurrijke mix die vandaag nog steeds bestaat.
 

Vallen en sterker opstaan

In de jaren '70 kreeg Limburg rake klappen: de mijnsluitingen, bevolkingsgroei en recessie dreven de werkloosheid naar recordhoogtes.
Limburg bleef niet bij de pakken zitten.

Met verbeten wilskracht en de nodige overheidssteun brak er eind vorige eeuw een nieuwe dynamiek uit. Heel wat ondernemingen vestigden zich in de provincie. De werkgelegenheid steeg weer, de economische activiteit groeide.

Limburg deed economisch weer mee, doet dat nog steeds, sterker dan ooit!

Bij de Europese top in groei

In weinig Europese regio's kenden industrie en economie zo'n dynamische groei.
Een groei die gestalte kreeg door kleine, middelgrote en grote ondernemingen:

 

 • 90 % van de industriële vestigingen in Limburg zijn kmo's
 • autoassemblage en chemische industrie zorgen voor veel tewerkstelling.

Uitstekende economische ligging

Eén van de grote economische troeven van Limburg is de uitstekende ligging.
Binnen een straal van 500 kilometer rond Limburg:

 

 • woont de helft van alle inwoners van de Europese Gemeenschap
 • situeert zich meer dan de helft van de koopkracht van de EU.


Geen wonder dus dat Limburg het hoogste Belgische exportpercentage kent. Heel wat dochterondernemingen van multinationals vestigen zich hier.

 

Groot groeipotentieel

Nog veel groeipotentieel
Er is trouwens nog veel ruimte voor groei in Limburg:

 • Limburg bezit een erg jonge en dynamische bevolking
 • Limburg is een voorloper in ICT met tal van kenniscentra
 • Limburg heeft nog veel ruimte voor de inplanting van bedrijven
 • de dienstensector in Limburg is volop in ontwikkeling.

 

Limburg komt economisch van ver, maar het eindpunt is nog lang niet in zicht.
 
More information on www.limburg.be

 

Impressions

TeTRRA Technologyatlas | Imprint

TeTRRA - Technology Transfer & Recruiting in Rural Areas TeTTRA - is een grensoverschrijdend project in de Euregio Maas-Rijn met financiële steun van de Europese Unie. 13 partners hebben het gezamenlijke doel de kennistransfer tussen universiteiten, hogescholen kennis-instellingen alsmede innovatieve midden- en kleinbedrijven (MKB) in de grensregio België, Duitsland en Nederland te bevorderen en hoogopgeleid personeel aan de regio enthousiast te binden. Voor meer informatie ga naar www.tetrra.eu